Direcció i Gestió Empresarial

17112750

Experto Accounting and Corporate Finance Research. 2a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/06/2017       Presencial
17112850/17111430

Diploma d'Especialització en Alta Direcció i Estratègia. 1a Edició

Crèdits: 31.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2017       Presencial
17112870/17111140

Diploma d'Especialització en Comunicació Integral, 2.0 i Planificació de la Força de Vendes. 1a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/02/2018       Presencial
17112880/17111140

Diploma d'Especialització en Investigació de Mercats i "Marketing Analytics". 1a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 29/06/2018       Presencial
17113020

Expert Universitari en Borses i Mercats Financers Espanyols. 16a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 29/09/2017       Presencial
17113040

Expert Universitari en Comptabilitat, Facturació i Nòmines per Ordinador. 15a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 27/10/2017       Presencial
17113260

Expert Universitari en Direcció Pública Local. 2a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción:       Presencial
17113270

Experto Accounting and Corporate Finance Research. 3a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2017       Presencial
17113280/17111430

Expert Universitari en Lideratge i Competències Directives. 1a Edició

Crèdits: 14.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2017       Presencial
17113290/17111430

Expert Universitari en Govern Corporatiu. 1a Edició

Crèdits: 19.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/03/2018       Presencial
17113310

Expert Universitari en Gestió i Assessoria de PIMES "Creative Problem Solving". 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/09/2017       Presencial
17113320/17111340

Expert Universitari en ERP SAP en Integració dels Processos de Negoci - Presencial. 1a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/09/2018       Presencial
17114470

Certificat Universitari en International Management. 6a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 03/06/2017       Presencial
17114510

Certificat Universitari en Mindfulness a l'empresa: l'atenció plena en la gestió positiva de l'estrés i el lideratge. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/12/2017       Presencial
17114680/17111430

Certificat Universitari en Gestió Cívica de l'Empresa. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/10/2017       Presencial
17114710/17111430

Certificat Universitari en Gestió de la Reputació Corporativa. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 22/03/2018       Presencial
17114760

Certificat Universitari en Gestió Comptable, Facturació i Control de Magatzems per Ordinador. 3a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/04/2018       Presencial
17121010

Màster Propi en Direcció i Administració de Projectes (Master of Project Management). 15a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2017       On-line
17121090

Màster Propi en Consultoria Estratègica. 8a Edició

Crèdits: 72.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2018       On-line
17121160

Màster Propi en Gestió de l'Opinió Pública: Avaluació, Interpretació i Ajuda en la Presa de Decisions. Enquestes i Sondejos, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies. 6a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2018       A distancia
17121270

Màster Propi d'Habilitats Directives. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/11/2017       On-line
17121280

Màster Propi de Gestió Integral d'Establiments Sanitaris Òptics. 4a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/02/2018       A distancia
17122110/17121010

Expert Universitari en Direcció i Gestió de Projectes. 14a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/02/2018       On-line
17122130

Diploma d'Especialització Pràctic en Tributació Empresarial. 12a Edició

Crèdits: 31.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/12/2017       On-line
17122230

Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes. 7a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/11/2017       On-line
17122250

Expert Universitari en la Funció Directiva en l'Administració Pública. 3a Edició

Crèdits: 15.04 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/06/2017       On-line
17123150

Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable dela Pyme con ERP. 15a Edició

Crèdits: 27.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/11/2017       On-line
17123210

Diploma d'Especialització d'Expert Comptable amb ERP. 9a Edició

Crèdits: 36.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/12/2017       On-line
17123340

Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives. 7a Edició

Crèdits: 27.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/11/2017       On-line
17123410

Diploma d'Especialització en Gestió Empresarial de la Música. 7a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 23/01/2018       On-line
17123420

Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines. 4a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2018       On-line
17123450/17111340

Expert Universitari en ERP SAP en Integració dels Processos de Negoci - En línia. 1a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/09/2017       On-line
17126020

Certificat Universitari en la Gestió Fiscal i Laboral de l'Autònom. 6a Edició

Crèdits: 8.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/02/2018       On-line
17126040

Certificat Universitari de Comptabilitat i Gestió Informatitzada. 4a Edició

Crèdits: 4.50 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/02/2018       On-line
17126050/17123210

Certificat Universitari en Técniques de Valoració d'empreses i plans de viabilitat. 3a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/02/2018       On-line
17131020

Màster Propi en Administració de Negocis. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2018       Semipresencial
17134010/17112280

Certificat Universitari de Gestió de Centres Comercials Urbans en el Context Omnicanal. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/04/2018       Semipresencial
17134020/17112280

Certificat Universitari de Gestió de destinacions de compra. Turisme, Comerç i Ciutat. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 27/04/2018       Semipresencial
PRÀCTIQUES EN EMPRESAS
Ajudes / Beques
Normativa
FAQS